Modern forskning

Kärleken till skapandet måste ske i harmoni med naturen – därför samarbetar Hermès med Muséum National d’Histoire Naturelle.

Hermès är ett hus med historia. Det är familjeägt sedan fem generationer och deras etikett är över hela världen synonym med bästa kvalitet. Från början var det en sadelhandel med lädervaror, idag är det ett hus framför allt känt för att leverera med enastående kvalitet oavsett vad de gör.

Det många kanske inte känner till är att de är engagerade i olika hållbarhets- och välgörenhetsprojekt. Hermès slår inte på stora trumman för att tala om vilka projekt de stöttar – de bara gör. De ingår bland annat i ett samarbete vars syfte är att lära unga i Frankrike att förstå hur viktigt det är att värna och respektera naturens olika arter. Projektets innehåll är något man önskar kan spridas vidare och även kanske införas för unga i Sverige på något sätt.

– Att observera den biologiska mångfalden är avgörande för att vi ska förstå omfattningen av förstörelsen av våra ekosystem. Utöver skogsskövling och skador på korallrev är det den vardagliga globala uppvärmningen som påverkar vår biologiska mångfald, säger man från Hermès samarbetspartner Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Frankrikes naturhistoriska riksmuseum.

Stiftelsens arbete går ut på att engagera skolungdomarna så att de blir medvetna om hur vi människor påverkar naturen.

Hermès Foundation samarbetar med MNHN i Paris och stöder ett vetenskapligt projekt som gör att människor i alla åldrar kan spela en roll i insamlandet av data – Vigie-Nature (Naturvakt). Under de senaste tjugo åren har Vigie-Nature, via skolorna, delat ut enkla, effektiva och lättillgängliga formulär som används för att observera fåglar, fladdermöss, sniglar, sländor, pollinerande insekter och vilda stadsväxter. Uppgifterna som samlas in skickas sedan vidare till forskare för behandling, analys och sammanställning.

Olivier Fournier som är vice president för Compliance & Organizational Development för Hermès International samt medlem av verk- ställande kommittén som sedan juni 2015 övervakar ledningen för Group Human Resources, Audit and Risk Management Department på Hermès, avdelningen för hållbar utveckling, säger:

– Fondation d’entreprise Hermès är engagerat i frågor som påverkar samhället som helhet. Att stödja människor och organisationer som arbetar för att bevara vårt ekologiska arv för kommande generationer är viktigt. Vår åtgärd syftar till att säkra en hållbar planet genom att upprätthålla mångfalden i det biologiska ekosystemet. Sedan stiftelsen skapades 2008 arbetar vi med att försöka uppnå detta genom stöd till projekt som bygger på utveckling av traditionella färdigheter och metoder för icke-slöseri samt intelligent utnyttjande av naturresurser.

Lärarledda studier av insekter och andra djurarter är ett populärt inslag i undervisningen.

Vigie-Nature École (Naturvakt på skolan), är för elever i grundskolan och uppåt och gör det möjligt för skolbarn i alla åldrar att bidra med en vetenskaplig insats. Det ger dem en chans att engagera sig direkt i naturen genom att bland annat observera hur många insekter som landar på en uppmätt yta under tjugo minuter, hålla koll på antalet sniglar i ett visst område eller undersöka vilda växter som växer på gatorna i ett givet område. Det innebär att de ska övervaka vardagens biologiska mångfald på nära håll i realtid. De lekfulla maneren gör programmet effektivt och ökar på så sätt de ungas miljömedvetenhet samtidigt som de får en inblick i receptet för vetenskapliga metoder. Som återbäring delar forskarna med sig av sina analyser till skolorna så att eleverna, beroende på sina erfarenheter inom området, kan se minskningen av biologisk mångfald oavsett om de bor i städer eller på landsbygden.

– Eftersom vi inte kan ignorera att den biologiska mångfalden i vår vardag är i riskzonen är vi övertygade om att det är viktigt att öka medvetenheten hos skolbarnen rörande dessa frågor redan från ung ålder. Det var därför självklart för oss att stödja Muséum National d’Histoire Naturelles program eftersom vi anser att det ger ett fantastiskt effektivt och direkt svar på gjorda insatser. Vi har på detta sätt blivit medvetna om att bevarandet av det levande måste vara en självklar prioritering inom de miljöåtgärder som görs för att skydda vår planet, säger Olivier.

Text Britta Rossander