Nordic Angels – Sveriges viktigaste medlemsklubb

Sveriges i särklass viktigaste medlemsklubb är tämligen okänd, men dess påverkan på Nordens framtid är ovärderlig. Robb Report har fått en unik inblick i initiativet Nordic Angels genom en exklusiv intervju med dess medgrundare Andreas Grape.

I augusti 2020, mitt under pågående pandemi, startades det ideella initiativet Nordic Angels. Det primära syftet är att framhäva och förena det nordiska ekosystemet för startup-bolag fram till IPO eller exit. Grundarna såg att behovet av gemenskap och samarbete var större än någonsin, i synnerhet då världen digitaliseras mer och mer för varje år som passerar. Med risk för att Norden missgynnas för större finansiella marknader är gemenskap och broar mellan kapital och kompetens en nödvändighet för det nordiska ekosystemet.

Nordic Angels är en invite only-plattform, där varje medlem har blivit personligt rekommenderad av en annan befintlig medlem, detta för att säkerställa professionalismen och kvalitén på nätverket. När initiativet startades så gick ett trettiotal av Nordens främsta affärsänglar tillsammans och grundade Nordic Angels, däribland namn som H&M:s Karl-Johan Persson, Zettle-grundaren Jacob de Geer och Cherry Ventures-partnern Sophia Bendz.

”Norden gynnas inte av ett splittrat startup-ekosystem, tvärtom är behovet av Nordic Angels uttalat, stort och kritiskt för att Sverige och resten av Norden ska kunna fortsätta leverera på sin position som innovationsledare i världen”, säger Nordic Angels medgrundare i ett gemensamt utlåtande. De fortsätter: ”Det kommer att leda till större möjligheter för entreprenörer att lyckas och ett mer aktiverat ekosystem för investerare i Norden, som i sin tur kommer att leda till att vi behåller bra bolag i Norden (därmed även skattepengar) och att bolagen lägger mer tid på sin produkt och leverans hellre än att leta kapital i världens alla olika hörn.”

De tre medgrundarna

Nordic Angels grundades av de tre vännerna, tillika entreprenörerna, Ash Pournouri, Andreas Grape och Stefan Iversen. Av dessa är den förstnämnde den mest profilstarka. Ash Pournouri ligger bland annat bakom världens mest åtråvärda konferens Brilliant Minds, Sveriges största co-working-aktör Convendum, och kapitalfirman Antler. Vidare har han även varit en tidig investerare i bland annat Airbnb, Triller och Mind Medicine. Dock är Ash mest känd för gemene man som managern åt, och skaparen av det internationella varumärket, Avicii. Detta genom sitt skivbolag UNLTD. Något väldigt få känner till är dock att Ash är krediterad som låtskrivare åt några av Aviciis allra största hits, däribland ”Levels”, ”Addicted To You”, och ”Hey Brother”.

För att bli medlem krävs rekommendation av en redan befintlig medlem.

Andreas Grape är en serieentreprenör som bland annat var en tidig investerare i Academic Work där han även hade en operativ roll fram till 2008. Sedan startade han it-bolaget One Agency, som erhöll flertalet DI Gasell-utmärkelser. Under föregående år gjorde Andreas en exit och lämnade it-bolaget bakom sig. Idag arbetar han aktivt som ängelinvesterare, och har till dagens datum bidragit till mer än 20 bolag. Han är även blivit nominerad till Entrepreneur of the Year av EY vid flertalet tillfällen.

Nordic Angels tredje medgrundare är Stefan Iversen som har utmärkt sig som en av Sveriges främsta designers och skapare av digitala applikationer. Hans kundkrets består dels av stora bolag inom den privata sektorn, dels större insamlings- och intresseorganisationer i Sverige. Stefan träffade Andreas i början av 2020 och de fann ett gemensamt intresse i att skapa och utveckla Nordic Angels tillsammans med Ash.

Definitionen av en affärsängel och dess utmaningar

Nordic Angels påpekar tydligt att definitionen av en ängel inte bara handlar om personer som bidrar med pengar. Det handlar snarare om personer som i stort bidrar till startup-ekosystemet i form av rådgivning, styrelsepositioner och/eller på annat sätt investerar tid, kapital eller engagemang. Syftet handlar således om att hjälpa startup-scenen att växa och utvecklas.

Appen präglas av dess enkla och välstrukturerade design.

Som affärsängel approcheras man idag av möjligheter från flera kanaler som e-post, sms-meddelanden, meddelanden via sociala plattformar som Linkedin och Facebook, och så vidare. Det är ostrukturerat och mycket sker av en ren slump. För att bli framgångsrik affärsängel krävs rätt och relevant deal-flow samt att ligga rätt i timing när nyemissioner genomförs, denna information kommer ofta från nära vänner eller via affärsbekanta, således via ens nätverk av människor som man litar på. Idag missar affärsänglar möjligheter i spännande bolag för att onoterad miljö inte är publik. Det optimala är att ha tid att göra due diligence. Likviditet krävs, och ibland behöver man som affärsängel gå samman med andra och investera tillsammans för att få ihop rätt kapitalmängd. Ibland önskas mer inflytande genom att kunna styra större del av ägandet, och möjligheten att bjuda in andra till investeringen. Vidare vill man som affärsängel även ha kontroll på ens innehav samt formalia kopplade till dessa såsom SHA, cap table, optionsrättigheter och så vidare. För allt detta har Nordic Angels en rad olika tjänster som förenklar dessa processer.

Plattformen inkluderar granskande verktyg såsom portföljhantering, syndikatkonfiguration och andra användbara ängelinstrument.

Gemenskap, verktyg och tjänster

Via digitala plattformar som hemsida och app, diverse verktyg och tjänster erbjuder Nordic Angels utmärkta möjligheter till kontakt, kommunikation, matchning, översikt och kontroll för det privata näringslivets alla aktörer. Plattformen Nordic Angels inkluderar evenemang, granskade verktyg (portföljhantering, syndikatkonfiguration och andra användbara ängelinstrument), datadelning och en nätverksplattform för att skapa kraftfulla beröringspunkter, insikter och effektivitet för ekosystemet av startups.

Nordic Angels påpekar tydligt att definitionen av en affärsängel inte bara handlar om personer som bidrar med pengar

Nordic Angels skapar exklusiva fysiska event med bestämt tema där syftet är att samla näringslivet, skapa gemenskap och utbyta värdefulla kunskaper; dessa kallar de för Luncheons. Till dagens datum har Nordic Angels under fyra tillfällen handplockat flera av Stockholms mest uppmärksammade affärsänglar och entreprenörer på Matbaren i Grand Hôtel för att ge möjlighet till unika nätverksträffar. Vidare är tanken att evenemang och olika galor ska genomföras i samtliga av Nordens huvudstäder.

Nordic Angels vd och medgrundare Andreas Grape på scen under Sthlm Tech Meetup tillsammans med Tuva Palm och Tyler Crowley.

Andreas Grape på Nordic Angels

Vi träffade Andreas Grape på Nordic Angels kontor på Strandvägen i Stockholm och fick möjligheten att ställa frågor om deras spännande projekt.

Ni grundade Nordic Angels för nästan exakt två år sedan. När och hur uppkom idén om att starta detta projekt?

När pandemin kom under våren 2020 blev det en självklarhet att behovet av att mötas digitalt var eftersatt. Det fanns inga bra tjänster för oss som investerare att mötas digitalt i en high-trust miljö. Det fanns digitala medlems-klubbar men på plattformar som inte var avsedda för investerare och deras specifika behov.

Ash hade skapat och byggt Brilliant Minds som en non-profit några år tidigare som gjort otrolig impact genom att sätta Sverige på världskartan som en slutdestination och inte bara som en mellanlandning. Alla deltagarna har en viktig roll där och allt sker i en high-trust miljö, alla är vouch:ade för, och är med och bidrar. Ash berättade att han hade hoppats på att någon hade tagit tillfället att bygga en plattform för att samordna våra lokala änglar här, när möjligheten var så tydlig att jobba effektivare och mäktigare tillsammans ut mot världen. Affärsänglar har en helt avgörande roll för våra nordiska bolag och ekosystem, men även för Sveriges ekonomi i framtiden om vi ska kunna utnyttja potentialen att hänga med de stora spelarna. Änglarna måste dock aktiveras i större utsträckning än vad som sker idag, där det är väldigt fragmenterat. Det har man inte råd med om man ska vara relevant på en global spelplan. Änglarna är kräsna, vet vad de vill och många sätter säkerhet och high-trust som en förutsättning för att delta på diverse plattformar. De vill jobba nära sina egna cirklar av nätverk snarare än att träffa på nya kontakter. Här såg vi ett behov att lösa som vi vet gör skillnad av det vi sett hittills kort efter vår lansering.

Andreas Grape, en av Nordic Angels medgrundare.

Vill ni titulera Nordic Angels som ett ideellt projekt, eller ett kommersiellt bolag?

Ideellt. Eventuella vinster kommer att gå till att utveckla produkterna och utöka verksamheten och det finns inga gränser för hur mycket som behöver och kan göras inom området. Att få tillgång till våra plattformar kostar ingenting för användarna samt att alla tjänster är gratis. För att få Nordic Angels självförsörjande på sikt kommer vi att addera diverse premiumtjänster. Det kommer vara en invite only-plattform där respektive medlem har rätten att bjuda in sina nätverk via en personlig kod. Därefter har vi en roterande kommitté som ger sitt godkännande av våra Founding Members. Allt för att säkerställa kvaliteten på nätverket. Som det fungerar i de flesta exklusiva fysiska medlemsklubbar och communities världen över.

Mycket har hänt under dessa två år, hur tror du att ni kommer att utvecklas inom nästkommande två år?

Vi vill fortsätta att utveckla initiativet i Sverige och i Norden med lansering i samtliga nordiska länder nu under hösten. Vi kommer att förbättra användarupplevelsen i våra plattformar samt utöka tjänsterna. Fortsätta vårt ideella arbete med att sammanföra affärsänglar på både mindre och större exklusiva träffar med olika teman för att på detta sätt vara relevanta för varandra.

Trots “Nordic” är ni idag fokuserade på Sverige, och er hemsida listar enbart änglar i Sverige. Hur ser planen ut för resterande nordiska länder?

Vi har änglar i vårt community från samtliga nordiska länder redan med oss. Men ja, vi kommer att göra våra fysiska event i båda Norge, Finland och i Danmark i närtid. Våra digitala tjänster är redan där.

Kan du berätta mer om dig själv som investerare och vad du intresserar dig särskilt för som affärsängel?

Jag personligen älskar onoterad miljö. Du kan vara långsiktig och gå in och hjälpa bolagen när problem uppstår utan att jaga kvartalsbokslut. Som entreprenör har man lärt sig under åren som bolagsbyggare, och denna kunskap brukar andra entreprenörer uppskatta att ta del av. Beträffande avkastning så är det så olika beroende på vilket skede man går in i. Väldigt tidiga skeden med enorm risk och mindre tickets resonerar jag: ”Kan detta bli en 1000x investering?” Om inte så är det inget för mig. Senare skeden vill jag ändå göra minst 20x investering, och jag har några sådana bolag i portföljen. Ash är ju mycket mer internationell, jobbar aktivt med sina innehav och inne i 7 unicorns hittills som han har varit med och byggt från grund eller seed. Nu på senare tid har jag investerat i något mognare bolag som haft hyper tillväxt och då ligger förväntan på avkastningen något lägre men ändå med bra potentiell uppsida.

Vad är det ultimata målet med Nordic Angels? När kan ni luta er tillbaka och känna er nöjda?

Haha! Jag tror inte det finns att ”luta sig tillbaka”. Jag vill verka där jag kan få mest effekt och mest meningsfullhet med min tid. Förenklat kan man säga att behovet är stort uttalat och kritiskt. För att Norden ska bibehålla sin plats som innovationsledare i världen behövs initiativ som Nordic Angels. Alla tjänar på att hjälpa varandra och det är det yttersta målet med initiativet, det vill säga att möjliggöra överlägsen kontakt och värden för denna viktiga målgrupp, vilket kommer att leda till att kapitalet som finns lokalt träffar rätt och bolagen stannar i Sverige/Norden vilket även skattepengarna gör. Behovet av att ses i en high-trust miljö (fysiskt och digitalt) ser likadant ut i Berlin, Madrid och i Paris, så när vi känner att vi “knäckt” modellen så har vi redan börjat rada upp för europeisk expansion. Vi välkomnar alla som vill engagera sig och uppmanar till att ta kontakt.

Text: Alexander Ocean