Nobeldagen

THE ULTIMATE GIFT GUIDE – Nr 10

Den 10 december 1896 avled Alfred Nobel. Fem år senare, på dagen, hölls den allra första Nobelceremonin. Nobelstiftelsen delade ut pris i kategorierna fred, litteratur, medicin, kemi och fysik. Bland mottagarna fanns namn som Sully Prudhomme (litteratur) och Wilhelm Röntgen (fysik). Sedan 1901, och ända fram till idag, delas Nobelpriset ut den 10 december. Av den anledningen presenteras lucka nummer #10 i årets Gift Guide av Alexander Bitar History som erbjuder Nobel-prismedaljer till försäljning. Äkta sådana. Alexander Bitar History är baserade i Stockholm och Beverly Hills.
”Vi säljer historia. Historia i fysisk form. Föremål som har varit med och förändrat vår värld på ett eller annat sätt. Variationen av föremålen är stor då det kan vara allt från viktiga vetenskapliga manuskript av Albert Einstein till ikoniska populärkulturella föremål såsom John Lennons gitarr. Allt vi säljer är original och av absolut högsta internationella kvalitet”, säger bolagets grundare och VD Alexander Bitar.

De två Nobelprismedaljerna i fråga delades ut år 1956 i kategorin kemi till den brittiske kemisten Cyril Hinshelwood, respektive 1975 i kategorin fysik till den amerikansk-danske fysikern Ben Mottelson.

Guldmedaljerna, som är av 23k guld, har ett högre ekonomiskt värde än dess faktiska guldvärde. Detta av en mycket enkel anledning enligt Alexander Bitar: ”Nobelpriset är världens viktigaste och mest prestigefulla utmärkelse. Det är det absolut största erkännandet en enskild individ kan belönas med. Det är en symbol för att man som individ gjort världen till en bättre plats”

AV: Alexander Ocean

http://AlexanderBitarHistory.com