Etikett: calder

Extraordinärt, Motor

Calder, Koons, Picasso…Ford?

Två konstmuseer hyllar det yttersta i bildesign och dess roll i formandet av kulturen och den kollektiva fantasin. Kan en bil vara konst? Intendenterna som ansvarar för två nya utställningar om ämnet vid Museum of Modern Art i New York […]