Mendi – världens första hjärnträningsprodukt

Under april månad lanseras världens första hjärnträningsprodukt för hemanvändning. Produkten kallas Mendi och drivs av ett svenskt team i Stockholm. Mendi stärker hjärnan genom att mäta hjärnas aktivitet och visualisera det i ett träningsspel, vilket gör att användaren får möjlighet att träna upp kontroll över sin egen hjärna. Tekniken kallas neurofeedback och är vetenskapligt validerad sedan lång tid tillbaka. Neurofeedback-träning har visat sig förbättra en mängd egenskaper, exempelvis koncentrationsförmåga och impulskontroll. Trots att tekniken funnits i flera år, och används bland annat av Nasa och några av världens främsta atleter, har den aldrig anpassats för en bredare publik. Anledningen är att tekniken har varit väldigt komplicerad och att man som individ har behövt gå till dyra hjärnträningskliniker. Med lång erfarenhet inom både produktutveckling och att driva en hjärnträningsklinik, har Mendi lyckats få den viktigaste träningen från kliniker i en konsumentprodukt med en patenterade lösning, till ett överkomligt pris. Tack vare Mendi kan nu fler ta del av riktig hjärnträning och dess fördelar.

För mer information, besök www.mendi.io