Mer Tid för Miljön

Audemars Piguet Foundation har sedan 1992 bidragit till ett världsomspännande skydd för skog och miljö.

Styrelsens ordförande är Jasmine Audemars, dotter till Jacques-Louis Audemars som initierade stiftelsen vars kärlek till träden lade grunden med syftet att bevara skogar runtom i världen och samtidigt ge utbildning till barn inom miljö. Jasmine Audemars är även barnbarn till Jules Louis Audemars som grundade företaget tillsammans med Edward Auguste Piguet och hon sätter stort värde på sitt arv.

Jasmine Audemars, styrelseordförande för Audemars Piguet Foundation

Hon betonar att respekt, integritet, exklusivitet, förfining, inspiration och passion är familjens ledord vilket, menar hon, går tillbaka till deras ursprung som hugenotter. Audemars Piguet ligger i Le Brassus, en by med 1 500 invånare, i en dal i Jurabergen och huvudkontoret har Grand Risoux-skogen runt knuten. Det är gammal skog med träd nästan lika höga som bergen och som tack vare AP:s stiftelse är skyddad. När stiftelsen startades fanns det knappt några välgörenhetsstiftelser inom klockbranschen, så de blev pionjärer med sitt engagemang i miljön och visade därmed hur man kunde ge tillbaka till samhället.

Engagerad generalsekreterare

Välrenommerade Susan Simons värvades till stiftelsen 2018. Hon är född i Nyon, Schweiz och har studier i juridik, en BA i statsvetenskap från Genèves universitet och en doktorsexamen i kulturinstitutionsledning vid City University of London i bagaget.

Susan Simons, kunnig och engagerad generalsekreterare för Audemars Piguet Foundation

Efter studierna började hon 1999 på World Economic Forum (WEF) i Genève för att arbeta med utveckling av företagspartnerskap och främjande av dialog mellan privat sektor, regeringar och civilsamhället rörande socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Under en period tog hon också hand om Genèves Grand Théâtre med filantropi och sponsorskap och fick lära sig förstå både hantverket och konstnärskapet i operavärlden. 2009 tog Susan över ledningen för Business Alliance vid GAIN Foundation, som mobiliserar offentliga och privata partnerskap för att leverera näringsrik mat till de som är mest utsatta för undernäring.

– Denna erfarenhet gjorde det möjligt för mig att arbeta med globala och lokala företag för att utveckla produkter och innovativa distributionsmodeller i partnerskap med lokala samhällen vilket jag har stor nytta av i mitt arbete idag, berättar Susan. 2013 fick hon jobbet att leda JTI:s(Japan Tobacco International) filantropiska projekt vid HQ i Genève.

– Nu är jag sedan 2018 generalsekreterare för Audemars Piguet Foundation vars uppdrag är formulerat kring tre områden:

• Bevara och återställa skogar över hela världen.

• Utbilda barn inom miljö.

• Återställa biologisk mångfald & värdera traditionell/förfäders kunskap.

– Vår strategi syftar till att genom de projekt vi finansierar skapa en god cirkel av hållbar utveckling för lokala samhällen och för närvarande finansierar vi 30 projekt i 19 länder, berättar Susan.

Några av dem är:

Landskap och biologisk mångfald 2019 – 2021 här i Schweiz och som leds av La Frontière Ecological Lndscape Network Association. Det är ett projekt som engagerar 80 jordbrukare från 18 kommuner i Nyon-La Côte-regionen (norr om Lac Léman) i syfte att återställa landskapet, främja den biologiska mångfalden och ett hållbart jordbruk. Projektet omfattar 720 åtgärder som plantering av träd och häckar, sådd av naturliga ängar med grödor som stöder sällsynta växter och den lokala genetiska mångfalden. Målet är att använda ekosystem för hållbart jordbruk och med ängar, träd och buskage som gynnar pollinerare som bin och fjärilar.

Praktisk undervisning för unga hur man planterar skog

– Projektet ökar också medvetenheten hos både myndigheter och invånare samt lär ungdomar betydelsen av miljö, biologisk mångfald och hållbart jordbruk, säger Susan.

I Senegal pågår ett pilotprojekt, International Rainwater Harvesting Alliance (IRHA) projektet ”Rain,

Forests and Mankind”. Susan berättar att Västafrika och särskilt Senegal påverkas av en okontrollerad befolkningsexplosion med årlig tillväxt på tio miljoner invånare. Dessutom att Senegal varje dag förlorar nästan 125 hektar skog (cirka 5 hektar per timme). Projektet startade i december 2018 och målet är att öka samhällenas kapacitet att upprätthålla, återställa och förvalta naturresurser (vatten, träd, jord) samt ökaproduktiviteten hos familjejordbruken genom rehabilitering av ekosystem och jordbruksmark. Vattencisterner har byggts och plantor planterats på åkrarna och ett team av lokala murare har utbildats, vilket har resulterat i konstruktioner av cisterner som samlar regnvatten från taken. Till detta kan läggas att 20 000 trädplantor har drivits upp i plantskolor, varav idag 13 500 placerats hos ”stödmottagare” i väntan på utplantering.

Trädplantering i Indien och undervisning i skötsel av de ömtåliga platorna

– Det är kombinationen av det direkta stödet till jordbrukare och de nya vattencisternerna som ger en säker kontinuitet som kommer att förbättra livskvaliteten för innevånarna i byarna, säger Susan.

Vilket projekt är det mest minnesvärda för dig?

– Sedan starten stöder stiftelsen över 150 projekt i 50 länder, så det är svårt att välja bara ett! Men jag kan nämna två som illustrerar våra åtaganden:

Jardin du Temps (Tidens trädgård) invigdes när stiftelsen firade 20 år och är belägen vid huvudkontoret i Le Brassus. Besökarna får här en pedagogisk resa i tiden som visar hur bergarter och träd lyckats leva sida vid sida sedan senaste istiden fram till idag. Här finns också en replica av ”Sapy”, mammuten i Le Brassus som dog för 16 000 år sedan. Den hittades i maj 1969 i Praz-Rodet, alldeles vid ”vår by” och originalet finns på Lausanne Museum of Geology.

Kvinnor och barn samlade inför plantering av träd

The National Forest sedan 2016 med projektet ”Skapa en skog för lärande” i Storbritannien är också viktigt. Ursprungligen var målet att främja utomhusundervisning för ungdomar mellan 5 och 11 år. Idag har det utvidgats till att omfatta förskolebarn och gymnasieskolor med tonåringar med missgynnad bakgrund.

– Vi är mycket angelägna om att hålla oss nära verkligheten, våra partners och människorna. Men så här i coronatider går all vår närakontakt via e-post, telefon och videokonferenser. Vi ser ju oss själva som partners och vill alltid ha en pågående dialog. Det gör att vi snabbt kan reagera på olika situationer som uppstår.

Arbetar stiftelsen med träden i det egna området?

– Flera projekt har innehållit plantering av ekar. Från 2007 till 2016 stödde stiftelsen till exempel NGO proQuercus i Schweiz, som syftar till att bevara och uppmuntra plantering av ekar och initierade ”Oak 2200 Prize” som gavs till sex kommuner för deras bidrag till skydd och bevarande av ekar i Schweiz. Vi föredrar dock alltid omplantering av diversifierade trädarter, särskilt infödda, eftersom det gör skogarna mer motståndskraftiga mot klimat och naturliga faror och ger mer fördelar för ekosystem än skogar med bara en art.

Vilka är grundmålen för framtiden och varför?

– Vi tittar på våra investeringar inom våra tre kärnområden:

 • Bevarande/återplantering av skog

• Ungdomsengagerande program

• Bevarande av förfädernas kunskap

– Vi kommer att fortsätta engagera anställda inom Audemars Piguet i stiftelsens projekt genom volontärarbete. Idag gör vi det i Schweiz men det kommer att utvidgas till våra kontor över hela världen.

Har stiftelsen mer arbete att göra idag på grund av pandemin?

– I vissa fall har ökat vi våra bidrag för att kunna hantera situationen.

FAKTA:

Idag har:

 – 675 000 träd planterats runtom i världen.

– 6 367 förändringsagenter (lokala jordbrukare, lärare med flera) utbildats.

– över 180 000 unga värvats att praktiskt delta i miljöarbetet.

Armbandsuret Royal Oak Foundation 1992 Squelette, ett unikt ur med boett och band i platina och urtavla i guld med handgraverat ekmotiv

Text: Britta Rossander

Cartier