Bäst i Sverige – fyra år i rad

Private Banking, även kallat förmögenhetsförvaltning är en exklusiv tjänst som tillhandahålls av vissa banker. Tjänsten innefattar allt från kapitalförvaltning till rådgivning inom skatt, juridik och pension, och riktar sig till både privatpersoner och företag. Utgångspunkten är att kunden sätts i fokus och dennes behov och önskemål prioriteras utifrån rådande förutsättningar.

Vi träffade Jonas Predikaka, chef för Private Banking i Carnegie Investment Bank, vid deras huvudkontor på Regeringsgatan. Predikaka flyttade till Stockholm år 2005 i syfte av att jobba inom finans, idag är han en central faktor i att Carnegie blivit framröstat som Sveriges främsta inom kategorin Private Banking fyra år i rad.

Berätta om Carnegie
Carnegie är Nordens ledande finansiella rådgivare. Genom kunskap om nordiska företag, marknader och omvärld så skapar vi möjligheter för företag, kapital och samhällen att växa. Vi sammanför investerare med investeringsmöjligheter genom rådgivning. En mötesplats, helt enkelt.Vår rådgivning fokuserar på tre områden: företagsrådgivning, analys & mäkleri, samt Private Banking. Samtliga verksamheter är i dag marknadsledande inom sina respektive områden.

Hur ska man som kund resonera när man väljer rådgivare inom Private Banking?
Att välja den bästa är väl det enkla svaret, haha. Det är viktigt att hitta någon som förstår ens behov och som därefter kan anpassa tjänsterna efter just dessa. Att känna förtroende är väldigt viktigt när man (helt eller delvis) ska överlåta den långsiktiga förvaltningen av sin förmögenhet till en annan person. Kundrelationerna byggs ofta upp under lång tid och inte sällan involverar de hela familjen. Men vi vet också att det finns specifika parametrar som privatkunder värderar högt, exempelvis kompetens, etiska riktlinjer och personliga kontakter.

Ni har blivit framröstade som bästa Private Banking-aktör i Sverige fyra år i rad. Vad är ert framgångsrecept?
Att lyssna på kund. Förstå att det är för deras skull vi kommer till jobbet, inte för vår egna. Vi strävar alltid mot att hela tiden ligga i framkant utvecklingsmässigt både vad gäller kunskap och produktutveckling. Att ta hand om hela familjen, i alla generationsled, så att de känner en långsiktig trygghet och positiv utveckling. 

Vad gör er bättre än andra aktörer i den svenska marknaden? 
Som tidigare nämnt – att hela tiden ligga nära kund och se deras förändrade behov, och möta dessa med innovativa produkter och spetskompetens. Vi har även ett helt unikt affärsflöde som våra Private Banking-kunder kan ta del av, exempelvis börsintroduktioner och investeringar i spännande onoterade bolag. Dessutom kan Carnegie erbjuda analys från vårt topprankade aktieanalyshus.

Att bli titulerad bäst på marknaden kan inte sällan resultera i att man känner sig nöjd och slutar att utvecklas – hur arbetar ni med att ständigt utvecklas trots er ledande position?
Att bli nöjda i ett ständigt föränderligt samhälle är inte aktuellt för oss. Vi ska inte följa utvecklingen, vi ska leda den. Vi vill alltid bli bättre och därför sätter vi hela tiden nya mål. Vi vill alltid vara bäst, våra kunder förtjänar och förväntar sig det.

Även den bäste kan bli bättre – finns det några punkter som ni själva anser ha utvecklingspotential?
Absolut. Vi jobbar mycket med de digitala tjänsterna så att det ska bli ännu lättare att bli och vara kund. Vidare söker vi hela tiden nya möjligheter på den globala marknaden för att se vad som skulle kunna vara av intresse eller påverka våra kunder. Hållbarhetsaspekter är en annan viktig del, både för oss, för kund och för samhället i stort. Här lägger vi stora resurser och alla våra portföljer är idag screenade med hänsyn till etiska, sociala och miljömässiga övervägandet.

Vad är ert budskap till personer som väljer bort Private Banking?
Vissa vill sköta allt själva, men det ställer stora krav på individen. Att hitta rätt bland alla placeringsmöjligheter, hitta rätt familje- eller skattejurist, rätt pensionsexpert och så vidare kräver stor kunskap och mycket tid med många kontaktytor. Om man blir Private Banking-kund får man en kontakt som ser till att alla specialister gör det de ska för att lösa de specifika behoven. Enklare för kund att få allt på ett ställe, speciellt om de dessutom kan erbjuda unik kompetens och produktflora, vilket Carnegie Private Banking kan.

Inkorporerar ni etiska och hållbara frågor i den rådgivning ni ger till era klienter?
Absolut. Detta är inte en trend utan snarare vardag. Vi screenar alla våra portföljer ur risk och möjlighetsperspektiv och sätter stor stolthet i att kunna erbjuda flera olika alternativ som passar även den hårdaste bedömaren. Senaste tillskottet i vårt förvaltningserbjudande är just en lågkostnadsportfölj med hållbarhets screenade ETF:er (börshandlade fonder) för de utvecklade marknaderna. En portfölj som passar många institutionella investerare.

Hur ser placeringstrenderna ut för 2020?
USA-börsen och centralbankerna styr börshumöret. USA:s stora tech-sektor fortsätter att leverera bra vinster, vilket var tydligt i rapportsäsongen. USA:s ekonomi har också varit överraskande stark i början av detta år. Efter ett fantastiskt 2019 med stigande börs och ganska modest vinsttillväxt är börsvärderingarna dock höga och onoterade tillgångar har ökat stort i popularitet hos kunderna, och även här är vi marknadsledande. 

Utöver insikten att låga räntor är här för att stanna ett bra tag, att många trygga ränteplaceringar knappt erbjuder någon avkastning, så är den tydligast är trenden är att både investerare och bolag ökar sitt hållbarhetsfokus – den trenden blir allt starkare.  Här ser vi många spännande tematiska investeringar inom områdena ny energi och hållbara livsmedel. 

Aktier har starkt stöd av unika stimulanser från samtliga tre stora centralbanker. Att ledande barometrar för både industri- och tjänstesektorer förbättras är lugnande – ingen superfart i världsekonomin men fastare mark under fötterna, vilket är positivt för många svenska bolag. 

Hur ser framtiden ut för er bransch i allmänhet, och Carnegie i synnerhet?
Vi fortsätter utvecklas och har flera spännande satsningar i pipen. 2019 var ett otroligt bra år ur alla aspekter och inför 2020 vill vi såklart leverera ännu fler och bättre tjänster och produkter till kunderna. Private Banking är inne i positiv tillväxt och vi fortsätter vår affärsutveckling med utgångspunkt i kundbehov. Det är så vi jobbar på Carnegie. Nöjda kunder blir ofta en lönsam affär.