Med smittsam återvinning för ett friskt hav

Hållbar klocktillverkning på alla nivåer på grund av att klimatförändringen är en ständigt närvarande realitet.

Ocean Decade syftar till att skapa ett öppet och tillgängligt hav där alla nationer har tillgång till information för att vi ska kunna få ett friskare hav.

Panerai har infört hållbara metoder både i sin interna verksamhet och genom externa uppsökande- och utbildningsinitiativ. Med de fem pelarna i Panerai Ecologicos ingår deras aktiviteter för ett hållbart arbete när det gäller fastigheter, processer, produkter, partnerskap och människor gör de allt för att aktivt påverka att haven ska få ett bättre liv. Det är deras marina bakgrund som gör det självklart, säger man från ledningens sida och att det är där de ska sätta in resurserna och det ekonomiska stödet.

I Panerais byggnad arbetar man för att minska koldioxidutsläppen till noll genom återvinningsprocesser och intelligent användning av förnybara resurser som återanvändning av regnvatten (man sparar 225 000 liter regnvatten per år) och man använder 100% vattenkraft för driften av tillverkningen. Företaget ligger i framkant när det gäller smarta material och processer och deras eSteelTM är nästa generations metall som till 95% består av återvunnet stålskrot från industrin (man använder helst det som kommer från klockindustrin) vilket upp till 95% minskar koldioxidutsläppen.

– Ocean Literacy är mer än att förse allmänheten med information. Det ger dem möjlighet att vara aktiva agenter för förändring och därmed omsätta kunskap till handling. Företag som Panerai kan ha en stor inverkan på miljön både genom att förändra sättet de producerar varor på men också genom att övertyga allmänheten om vikten av dessa mål, säger Francesca Santoro som arbetar för Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) inom UNESCO. Hon är ansvarig för havsläskunnighet och havsvetenskaplig kommunikation samt för samordningen av ett globalt partnerskap för att öka medvetenheten hos intressenter rörande hur viktigt havet är för vår planet. Hon är också Panerais bollplank i hur de ska gå till väga för att deras arbete ska ge bästa resultat.

– Som företag har vi ansvar för att vara aktiva och stödja det akuta behovet av förändring och hjälpa till att skydda vår planet. Ju mer vi kan arbeta tillsammans, desto bättre, säger VD Jean-Marc Pontroué.

Genomtänkta handlingar av engagerade individer kan skapa betydande förbättringar, därför uppmuntrar man från Panerais sida också sina anställda att bidra till samhället och stöttar dem när de engagerar sig i volontärinsatser parallellt med att de organiserar plastinsamlingsdagar för sanering av havet. Samtidigt stöds också Imibala, ett sydafrikanskt utbildningsprojekt vars uppdrag är att ge studenterna möjlighet att kunna få stipendier med ett internationellt perspektiv eftersom de anser att det kommer att krävas ett vidsynt, gränsöverskridande ledarskap för att övervinna klimatförändringarna.

Förra året lanserades Panerai The Submersible eLab-IDTM, en konceptklocka med den högsta andelen återvunnet material någonsin. Denna klocka tillverkades av 98,6% återvunnet material. Det är den högsta andelen återvinningsbaserat material som någonsin använts för att göra en klocka. De övriga 1,4 grammen är balansfjäderns vikt – den klarar ännu ingen att göra i duglig kvalité av återvunnet material.

Det var genom detta klockprojekt som Panerai tog täten i rörelsen där det handlar om att göra tillverkningen av klockor mer miljövänlig. De hoppas samtidigt att deras arbete ska smitta av sig på alla andra tillverkare. De talar mycket noggrant om vad leverantörerna de arbetar med heter, var de är placerade och att de gärna förmedlar kontakten. De tillverkare som de valt ut är dedikerade, arbetar småskaligt och har skapat återvinningsprocesser där man återanvänder råvaruavfall.

– Vi bjuder in till samarbete med andra varumärken och partners för att skapa en mer hållbar framtid. Och vi utmanade våra leverantörer när det gällde att tillverka det vi ville ha, säger Alessandro Ficarelli, produktchef för Panerai och den person som mest hängivet driver detta projekt inom företaget.

Data från den pågående forskningen med hjälp av rockorna har lett till nya skyddade områden till gagn för dem och deras havsmiljö.

– Om våra konkurrenter och kamrater i Schweiz och runt om i världen vill ha kontakt med våra leverantörer för att använda samma material i sin produktion blir vi glada, säger Alessandro.

På Panerai är man beredd att leda arbetet inom klockbranschen. Med Submersible eLAB-IDTM har de alltså skapat en modell som kan fungera som en manual på materialsidan för andra att ta efter och vilja bygga vidare på.

Alessandro fortsätter:

– Vi vill inte vara de enda som gör det här, att agera ensam kommer inte att rädda världen, men gemensamt kan vi sätta ribban högt och visst är klockor en liten del av det som bör tillverkas miljövänligt – men pratar vi om det och visar att det går att göra skillnad hoppas jag att det bidrar till en diskussion och ett åtagande från fler.

Med anledning av 2022 års upplaga av Shark Week har Panerai förbundit sig att stödja bevarande av manta (jätterockor eller djävulsrockor) i ett nytt partnerskap med Razer (ett globalt livsstilsvarumärke för gamers) och miljöorganisationen Conservation International. Shark Week är ett årligt, veckolångt TV-programblock på Discovery Channel med program som handlar om hajar. Det hade premiär den 17 juli 1988 och sänds varje sensommar. Innehållet handlade från början om bevarande av hajen som art samt korrigering av missuppfattningar om hajar, men har idag breddats ytterligare.

Detta nya partnerskap kommer att fokusera på satellitmärkning av mantor för att samla in data om temperatur, djup och plats som kan kopplas ihop med kända faror och information för bevarandet av djuren och deras livs- miljö. Programmet leds av Conservation Internationals världsberömda korallrevsekolog och marina naturvårdare Dr. Mark Erdmann, som säger:

– Data från vår pågående forskning om rockorna har lett till utveckling av nya skyddade områden och policyförändringar som är till gagn för dessa arter och deras havsmiljö. Vi kommer nu kunna utöka programmet tillsammans med Panerai och Razer. Detta kommer också att bidra till ”Panerai Ocean Conservation Initiative” som utvecklats i samarbete med IOC-UNESCO och som innebär att en världsomspännande utbildningskampanj via 100 universitet har startat inom vilken man utbildar studenter om haven för ett seriöst, långvarigt engagemang för en hållbar planet.

Skyddet av mantan ger ett hälsosamt ekosystem, inte bara för fiskarna utan också för de människor som är en del av det.

Razer, som delar Panerais passion för hållbarhet, lanserade ett tioårigt program 2021 för att skydda och bevara den känsliga miljön.

– Projektet visar att skyddandet av havets djurliv inte är ett nollsummespel. Skyddet av mantan ger ett hälsosamt ekosystem, inklusive för de människor som är en del av det, säger Jean Marc Pontroué.

Panerai kommer genom samarbetet med Razer att lansera en limiterad serie klockor med deras estetik i designen tillverkade av återvunnet material.

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC- UNESCO) och Panerai samarbetar dessutom för att utveckla havskunnighetsaktiviteter inom ramen för FN:s decennium för havsvetenskap för hållbar utveckling (2021-2030).

Havet producerar 50-80% av det syre som finns i atmosfären

– De kommande tio åren kommer att vara avgörande för att vi ska kunna vända nedgången av havshälsan över hela världen. Ocean Decade syftar till att skapa ett öppet och tillgängligt hav där alla nationer, intressenter och medborgare har tillgång till havsdata och information. Tillsammans kommer vi att utveckla havskunnighetsaktiviteter och hjälpa till att väva samman de sociala, ekonomiska och miljömässiga delarna av hållbar utveckling, förklarar Vladimir Ryabinin, verkställande sekreterare för IOC-UNESCO.

Medlemmarna i initiativet förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser och hålla sina minskningar i linje med 1,5°C-vägen till 2030 och uppnå Net Zero till 2050. Dessutom förväntas deltagande varumärken använda 100% förnybar energi i alla verksamheter till 2025.

Panerai The Submersible eLab- IDTM är en koncept- klocka med den
högsta andelen återvunnet material som någonsin producerats.

VD Jean-Marc Pontroué:

– Varje del av vår organisation, från våra varumärkesambassadörer till personal, är engagerade. Vi vill sätta nya gränser när det gäller miljöansvar eftersom vi är en av de första drivkrafterna inom klockbranschen som arbetar för att öka medvetenheten i ett så viktigt ämne. Vårt mål är att bli en nyckelspelare, inte bara ett exempel för våra konkurrenter, utan också för våra leverantörer, våra kunder och alla människor som är involverade i Panerai. Ju mer vi kan arbeta tillsammans, desto bättre.

Bidraget kommer att ge möjlighet till resurser och organisering av aktiviteter för att göra det möjligt för vanliga medborgare att ta till sig ett mer ansvarsfullt tänkesätt och beteende gentemot havet och dess bevarande, det kommer också att göra det möjligt att kunna fokusera på utveckling av utbildnings- och forskningsinitiativ, tillhandahålla kunskap och supporta de yrkesverksamma inom havskunnighet.

Även om haven är enorma, är de också sårbara för en mängd miljöhot. Hittills är över 40% av havets yta starkt påverkad. Fram till 2030 kommer Ocean Decade att stödja vetenskapsbaserad förvaltning av havet och marina resurser för att uppnå målen för hållbar utveckling. De samlar expertis från en stor mängd discipliner, industrier och aktörer.

– Målet är att informera alla om vikten av havet för vår planet och vi åstadkommer detta genom mycket praktiska verktyg. Vi tar fram manualer för lärare: praktiska lektioner för klassrummet. Sedan har vi utvecklat en serie onlinekurser för journalister för att lära dem hur man diskuterar dessa frågor, men det är också för beslutsfattare.

– Entreprenörer måste lära sig att om de vill vara en del av lösningen måste de förstå att allt hänger ihop på vår planet, avslutar Francesca Santoro.

Text: Britta Rossander

Cartier