Americas EHR Panama Storm

Stå upp för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter!

Human Rights Watch, HRW, är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation.

De arbetar mot rekrytering av barnsoldater, barnarbete, spridning av hiv/aids, tortyr, maktmissbruk av poliser, dödsstraff, användning av förbjudna vapen, människohandel, krigsförbrytelser och för rättigheter för HBTQI-personers rättigheter samt akademisk frihet och internationell rättvisa.

– Uppdragslistan är lång och alla delar är lika viktiga. Med våra rapporter riktar vi världens blickar mot kränkningar av mänskliga rättigheter och ställer förövarna till svars, säger Måns Molander, chef för HRW i Norden.

Organisationen finns i 100 länder där personer med bakgrund som nationella experter, jurister eller journalister arbetar. De avslöjar brotten i global media och identifierar aktörerna som kan stoppa övergreppen och ställa förövarna till svars. De tar aldrig emot gåvor från stater eftersom de är totalt oberoende och måste vara helt objektiva utan politisk påverkan när de identifierar kränkningar av mänskliga rättigheter.

MAGNATURE,
Skeppsbrottsar- betare i Bangla- desh som inte är försedda med adekvat skyddsut- rustning, utbildning eller verktyg för att säkert kunna utföra sina jobb.
MAGNATURE, Skeppsbrottsarbetare i Bangladesh som inte är försedda med adekvat skyddsutrustning, utbildning eller verktyg för att säkert kunna utföra sina jobb.

De arbetar efter att de problem de tar sig an kan belysas i tre steg:

  • Hur ser övergreppets allvar ut?
  • Hur många påverkas?
  • Har vi chans att påverka?

Alla tre parametrar ska vara uppfyllda men visst finns undantag. Till exempel om Ryssland skulle attackera med kemiska vapen kan de inte hindra det, men de kan sprida information om det. Deras mediebearbetning är effektiv. De sprider informationen samma dag med bildmaterial och producerar 2 500 inlägg om året. Materialet går ut publikt och det publika trycket får beslutsfattare att sluta med sina övergrepp. Målet är att förövarna ska upphöra med sina brott och att det finnas ett ansvarsutkrävande. HRW menar att det ska vara svårt att begå övergrepp!

Arbetet finansieras genom donationer från privatpersoner och företag. För att markera sitt politiska oberoende avvisar man kategoriskt direkta och indirekta bidrag från regeringar och statsfinansierade organisationer som till exempel Sida.

Swisha en gåva till 900 45 40

så deltar du i

HUMAN RIGHT WATCH viktiga arbete.

Bra att veta:

Human Rights Watch Sverige har ett godkänt 90-konto vid Svensk Insamlingskontroll, är medlemmar i Giva Sverige som arbetar för att insamlingar i Sverige genomföras på etiskt och professionellt sätt med full insyn och de rapporterar varje år till rådet och följer den standard som anges i dess kvalitetskod.

Följ dem gärna på hrw.org

Text: Britta Rossander
Foto: Human Rights Watch