Konsten att investera i historia

Att investera i fullt unika produkter är ett sällsynt fenomen. Allt från aktier och kryptovalutor till guld och andra ädelstenar finns i större kvantiteter. Det är marknader som är tillgängliga för alla.

Undantaget till det ovanstående grundar sig till ledor- den ”Invest in History”, vilket hänför sig till bolaget Alexander Bitar History. Företagets verksamhet utgörs av att erbjuda ytterst sällsynta one-of-a-kind- föremål som är viktiga ur ett historiskt perspektiv. Föremål som verkligen har varit en del i att förändra världen såsom vi ser den idag.

Alexander Bitar History begränsar sig inte till en typ av kategori, utan tvärtom så erbjuder de unika objekt tillhörande allt från vetenskapshistoria till populärkultur. Den enda begränsningen är att det uteslutande omfattar föremål av högsta internatio- nella kvalitet. Det utgångsläget gör att de produkter som erbjuds inte enkom är att betraktas som föremål för personligt behag, utan även som investeringar. Skillnaden mellan dessa extraordinära investeringar, och de ovannämnda investeringsalternativen är att alla föremålen i fråga är original och synnerligen exklusiva.

Några av höjdpunkterna ur det befintliga sortiment som Alexander Bitar History erbjuder är ett munspel som har ägts och använts av Bob Dylan, samt ett dokument daterat 7 maj 1945, i vilket Tyskland kapi- tulerar andra världskriget! Dessa två produkter är i största synnerhet ovärderliga ur ett historiskt per- spektiv, men de har en prislapp ur ett investeringsper- spektiv – en prislapp som är förhållandevis väldigt låg jämfört med exempelvis konstbranschen.

I enlighet med det franska temat för detta nummer av Robb Report, har vi valt ut tre föremål med en tydlig fransk-koppling.

Napoleon Bonaparte (1769–1821). Napoleon är tveklöst en av tidernas största och mest in- flytelserika människor. Krigsherren, tillika den självutnämnde kejsaren av Frankrike, erövrade och härskade över stora delar av Europa under tidigt 1800-tal. Några år efter neder- laget vid Waterloo avled Napoleon, men hans eftermäle har bara blivit större och större för varje år som passerat.

År 1812, mitt under de brinnande Napoleonkrigen, gav Napoleon bort ett mäkta imponerande fickur i gåva till dennes chefsläkare Baron Desgenettes. Fickurets baksida var ingraverad med en örn föreställande Napoleon, placerad på ett moln vilket indikerar att Napoleon står över alla andra, samt en kungakrona över örnen som hänför sig till Napoleons kungliga titel. Noterbart är att örnen har en olivkvist i mun- nen, vilket är en symbol för fred – dock aningen motsägelse- fullt sett till Napoleons handlingar…

Ägarhistoriken är spektakulär då fickuret senare hamnade i ägo av Prins Louis II – den regerande fursten av Monaco. Fickuret behölls av den kungliga familjen i Monaco i mer än ett århundrade innan den erbjöds på auktion tillsammans med andra av familjens ägodelar i syfte av att finansiera restaurationen det kungliga palatset i Monaco.

Yves Saint-Laurent (1936–2008). Av många betraktad som den främsta mode- skaparen i modern tid, Yves Saint-Laurent skapade år 1961 sitt självnämnda varumärke som kom att revolutionera modebranschen under hela hans livstid. Med tillsynes väldigt enkla skapelser höjde han kvinnans roll i sam- hället och uppmanade en mer jämlik arbets- marknadsplats.

År 1980 i samband med en modevisning ritade Saint-Laurent ett fåtal sketcher av större mått för att använda under visningen. Dessa var färgglade och signerades på ett elegant vis. Efter modevisningen gavs konstverken bort till nära bekanta, varav denna är det allra finaste exemplaret.

Charles De Gaulle (1890–1970). Det är inte för intet att en av världens största flygplatser är uppkallad efter Charles de Gaulle. Den franska översten och sedermera politikern Charles de Gaulle ledde de fria franska trupperna i fem år under andra världskriget. I slutet av 50-talet, efter att ha varit i tjänst som både premiär- och för- svarsminister, blev han vald till Frankrikes president; en post han var i besittning av i tio år. I dag rankas han inte sällan som den största fransmannen genom tiderna – före storheter som Voltaire, Jeanne d’Arc och Napoleon.

Nazitysklands undergång blev realitet den 7 november i Reims när tyska representanter signerade ett dokument, i vilket de erkänner sig besegrade och ger upp det sex-årigt långa världskriget. Dagen därpå, den 8 november klockan 15:00, blev Frankrike det första landet som tillkännagav att Tyskland har gett upp – och att Europa har segrat. Detta utlåtande yttrades av Charles de Gaulle i form av ett minst sagt spektakulärt tal till nationen.

Dokumenten i bild – som Alexander Bitar History har den stora äran att förmedla – var originaldokumenten som användes av de Gaulle under det historiska talet. Samtliga handskrivna justeringar av de Gaulle som återfinns på doku- mentet användes i talet. De inledande meningarna översätts till följande: ”Kriget är vunnet. Det här är seger. Det är den amerikanska och franska segern. Den tyska fienden har erkänt sig besegrat.” Talet avslutas sedan med den slagkraf- tiga frasen ”Vive la France!”

För mer information, besök www.AlexanderBitarHistory.com