Flygplan

Överljudsfart

av

Aerion Corporation har länge varit ledande bland de få företag som är fast beslutna att återinföra överljudsplan, ”supersonic…